การประชุมประจำเดือนแกนนำองค์กรชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน 2562

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี นางวราพร ศิริประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิด การประชุมประจำเดือนแกนนำองค์กรชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน 2562

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้นำชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญตามฤดูกาล
จากนั้นเป็นการประชุมประจำเดือนแกนนำองค์กรชุมชน โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

-การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี เรื่องประชาสัมพันธ์อาสาสมัครจิตอาสา กิจกรรมกีฬา "รวมพลคนรักกีฬา" มินิมาราธอน ในวันที่ 9 มิถุนายน 2562

-สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่องการป้องกันไข้เลือดออกในชุมชน

-สำนักการช่าง เรื่องพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินบริเวณที่ที่จะเวนคืน พ.ศ.2562

-สำนักการศึกษา เรื่องประชาสัมพันธ์การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดชิงแชมป์โลก

-กองการแพทย์ เรื่องแนวทางการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

จากนั้นเป็นการร่วมสรุปการประชุมและแสดงความคิดเห็นต่างๆในการประชุมประจำเดือนแกนนำองค์กรชุมชน ประจำเดือน มิถุนายน 2562

 

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, June 6, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 111