การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

           การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จากเทศบัญญัติ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย มีผู้เข้าข่ายชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของเทศบาลในถนนสายต่าง ๆ ดังนี้

1. ถนนโพศรี (ตลอดสาย)

2. ถนนศรีสุข (บางส่วน)

3. ถนนโพนพิสัย (บางส่วน)

4. ถนนเพาะนิยม (ตลอดสาย)

5. ถนนพรหมประกาย (บางส่วน)

6. ถนนทองใหญ่ (บางส่วน)

7. ถนนสายอุทิศ (ตลอดสาย)

8. ถนนวัฒนา (บางส่วน)

9. ถนนอดุลยเดช (บางส่วน)

10. ถนนฑีฒธนานนท์ (ตลอดสาย)

11. ถนนประจักษ์ (บางส่วน)

12. ถนนหมากแข้ง (บางส่วน)

13. ถนนเพาะนิยม (ตลอดสาย)

14. ถนนโภคานุสรณ์ (ตลอดสาย)

15. ถนนมุขมนตรี (ตลอดสาย)

16. ถนนสัมพันธมิตร (ตลอดสาย)

17. ถนนศรีชมชื่น (บางส่วน)

18. ถนนประชารักษา (บางส่วน)

19. ถนนอุดรดุษฎี (บางส่วน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง โทรศัพท์. 042-325176-85 ต่อ 5203

รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, July 4, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 315