การก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบรีไซคลิ่ง

เทศบาลนครอุดรธานีได้มีการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบรีไซคลิ่งที่ถนนพานพร้าว จากสี่แยกถนนพานพร้าวตัดถนนวัฒนานุวงศ์ถึงสามแยกโพนพิสัย โดยผิวจราจรกว้าง 11 เมตร ยาวประมาณ 300 เมตร หนาเฉลี่ย 5 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,300 ตารางเมตร ผิวจราจรที่ดีนั้นจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนได้ค่ะ
 
#นครอุดรmovement
#เทศบาลนครอุดรธานี
วันที่เผยแพร่: 
Friday, September 18, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 60