กองสวัสดิการสังคม ประชุมหารือร่วมกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกครู จ.อุดรธานี และ จ.หนองบัวลำภู (ฌสอน.) เพื่อหาข้อมูลการแก้ไข พรบ.ฌาปนกิจสงเคราะห์

กองสวัสดิการสังคม ประชุมหารือร่วมกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกครู จ.อุดรธานี และ จ.หนองบัวลำภู (ฌสอน.) เพื่อหาข้อมูลการแก้ไข พรบ.ฌาปนกิจสงเคราะห์ 
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทพารักษ์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี  งานสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
 กองสวัสดิการสังคม ประชุมหารือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกครูจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลำภู (ฌสอน.)  เพื่อหาข้อมูลการแก้ไข พรบ.ฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2540
 โดยมีนางสมุทร  ฤกษาภิรมย์  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นประธานในการประชุมหารือเกี่ยวกับการพิจารณา ปรับปรุง  แก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ ด้วยความละเอียดรอบคอบ
 ร่วมกับสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกครูจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลำภู (ฌสอน.)  เพื่อให้การดำเนินงานของสมาคม ฌสอน. เป็นไปตามกรอบภารกิจที่ครอบคลุม
 เหมาะสม เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด COVID-19 อย่างเคร่งครัด 
วันที่เผยแพร่: 
Thursday, October 21, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 61