กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน และใบอนุญาตตรวจสอบ หรือรับรอง พ.ศ.2563

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับบที่ 2) พ.ศ.2562

2. กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงานและใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง พ.ศ.2563

 

 

ดาวน์โหลด PDF :

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, December 2, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 295