เปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดย ดร.อิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี กล่าวว่าการจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาเมืองและเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง และให้ความสำคัญกับประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน และพัฒนาท้องถิ่น  มีผู้เข้าร่วมอบรม คือ คณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง ชุมชน อสม. หน่วยงานภาครัฐ สมาคม องค์กรและสื่อมวลชน จำนวนกว่า 1,040 คน  โดยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง “ทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานีสู่วิถีชีวิตใหม่” ( New Normal For Udon Thani ) พร้อมมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระอักษรลายพระราชหัตถ์ด้านหลัง ให้เป็นที่ระลึกแก่ราษฎร ชุมชนเขตเทศบาลนครอุดรธานี ดร.อิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี  บรรยายพิเศษเรื่อง “ร่วมสร้างบ้านแปงเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้ด้วยมือเรา”  และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ภาณุพงษ์ วันจันทึก บรรยายเรื่อง “พัฒนาคน พัฒนาเมือง ในยุคดิจิทัล”  ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย พร้อมรักษามาตรการป้องกัน Covid-19

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, November 26, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 160