ประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการสร้างเครือข่ายการพัฒนาชุมชนของเทศบาลนครอุดรธานี 6 มิ.ย.57

วันที่ 6 มิถุนายน 2557 เวลา 14.30 น. นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี, นายกิตติกร ทีฆธนานนท์, นายตระกูล มณีกานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมทีมผู้บริหาร และคณะนักวิจัย จำนวน 80 คน ร่วมรับฟังรายงาน ความก้าวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการสร้างเครือข่ายการพัฒนาชุมชนของเทศบาลนครอุดรธานี สู่เมืองหน้าอยู่อย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ อาคารเทศบาลนครอุดรธานี

จำนวนผู้เข้าชม: 836