การประชุมระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. ที่ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี นายอาทิตย์ นามบุตร ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี เป็นประธานในการประชุมระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พ.ศ. 2564 โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พ.ศ. 2564

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, February 25, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 94