Untitled

   

หมากแข้งน่าอยู่

เมื่อปี พ.ศ. 2505 คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ...
ห้องสมุดสาธารณะ หรือ ห้องสมุดประชาชน...

Counter

  • ขณะนี้000125
  • วันนี้000125
  • สัปดาห์นี้003965
  • เดือนนี้003206
  • ปีนี้183760
  • ทั้งหมด3950125
  • IP คุณ3.81.89.248

05:52:34 AM
S M T W T F S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

 

เว็บไซต์อื่นๆ

 

     LIVE การถ่ายทอดสด การประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564  โดยมีญัตติสำคัญ ดังนี้  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565       +ญัตติที่ 44 จำนวน 1.8 ล้านบาท       +ญัตติที่ 53 จำนวน 30 ล้านบาท   ขอเสนอญัตติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการซ่อมรถบรรทุกขยะเบอร์ 65 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม      +โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินทางเท้า ถนนเพาะนิยมตัดกับถนนโพศรี (บริเวณบ้านพักคลังจังหวัดอุดรธานี)      +งบเฉพาะการ กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานีแห่งที่ 1  รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  #เทศบาลนครอุดรธานี #การประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี #สมาขิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี  ติดตามข่าวสาร   Facebook :  ดร.หรั่ง-ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี   Facebook : เทศบาลนครอุดรธานี  [ https://m.facebook.com/udoncity.new/ ]   Line ID : @udoncity กลุ่ม​ไลน์ Official Account “เทศบาลนครอุดรธานี”  https://line.me/ti/g2/jkktU_BGvMvgRq69ovM6Cg      
เปิดนโยบาย ๖ ด้าน “ดร. ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี” ย่างก้าวสู่การเป็น “เมืองแห่งโอกาส-เมืองแห่งความสุข-เมืองที่่น่าอยู่และปลอดภัยอย่างยั่งยืน” ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี และสมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ และ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ นั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑๔ พุทธศักราช ๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศวรรคแรก...

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง